Valper

VALP FRA OSS


Å gå til innkjøp av en ny valp i huset er en stor besluttning som blir tatt og en Jack Russell Terrier kan gjerne bli opp mot 15 år gamle. Vi vil dermed at du som valpekjøper leser deg opp og skaffer kjennskap til rasen du velger å kjøpe. Ta gjerne også å besøk utstillinger for å se rasen og snakke med andre JRT eiere og oppdrettere. 


Westqueen følger NKK etiske grunnregler for avl og oppdrett og Rasegruppen for JRT sine avlskriterier. Vi er opptatt av å avle på sunne og friske hunder som har gode kvaliteter både med tanke på eksteriør, bruks og gemytt. Valpekjøperer hos oss får med seg skriflig informasjon om föring, stell av hund, pelsstell/trimming av hund, forsikring og ulike arvelige helseproblemer/sykdommer av betydning for rasen. Vi vil også være behjelpelige med pelsstell og vil gi veiledning om hvordan du selv kan utføre pelsstell på din hund.  


Copyright @ All Rights Reserved